Regulamin

PROJEKTY / DTP:

 • Zamawiając projekt Klient akceptuje regulamin.
 • Przed rozpoczęciem pracy pobieramy 50% zaliczki
 • Termin realizacji do 7 dni roboczych od dostarczenia kompletnych materiałów (termin może ulec zmianie w przypadku opóźnień związanych z dostarczeniem materiałów, modyfikacjami, szybkością komunikacji).
 • Komunikacja odbywa się drogą mailową
 • Klient zobowiązuje się do przesłania wszystkich niezbędnych materiałów merytorycznych  jak: teksty, loga, zdjęcia produktów.
 • Klient jest odpowiedzialny za błędy tekstowe (ortografia, literówki itp) korekta jest usługą dodatkowo płatną. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w projekcie zaakceptowanym przez Klienta.
 • Klient ma możliwość odrzucenia pierwszego przedstawionego projektu. W tym przypadku przygotowujemy w ustalonej cenie drugi projekt do akceptacji. W przypadku niezaakceptowania drugiej wersji projektu przygotowanie każdego następnego płatne jest dodatkowo.
 • Zachowujemy prawo do rezygnacji ze zlecenia. W wypadku rezygnacji z naszej strony zaliczka zostaje zwrócona.

RYSUNEK ODRĘCZNY:

 • Zamawiając projekt Klient akceptuje regulamin.
 • Przed rozpoczęciem pracy pobieramy 60% zaliczki
 • Termin realizacji do 14 dni roboczych od dostarczenia kompletnych materiałów (termin może ulec zmianie w przypadku opóźnień związanych z dostarczeniem materiałów, modyfikacjami, szybkością komunikacji).
 • Komunikacja odbywa się drogą mailową
 • Zachowujemy prawo do rezygnacji ze zlecenia. W wypadku rezygnacji rezygnacji z naszej strony zaliczka zostaje zwrócona.

DRUKARNIA:

 • Składając zamówienie Klient akceptuje regulamin.
 • .PRODUKCJA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. .PRODUKCJA nie ma obowiązku poprawiania i modyfikacji błędnie przygotowanych plików przesłanych przez Klienta. Jakiekolwiek zmiany w dostarczonych materiałach, .PRODUKCJA dokonuje jedynie na zlecenie Klienta za dodatkową opłatą ustaloną przed rozpoczęciem prac. W takim przypadku, poprawiona wersja musi zostać zatwierdzona przez Klienta.
 • .PRODUKCJA nie ponosi odpowiedzialności za prace przygotowane przez Klientów w programach: Word, Exel, Power Point itp
 • Klient zobowiązuje się do szczegółowej analizy projektów wykonywanych na jego zlecenie pod kątem merytorycznym jak i stylistycznym oraz ortograficznym.
 • .PRODUKCJA nie ponosi odpowiedzialności za jakość i opóźnienia w realizacji zlecenia w przypadku gdy, materiały zostały dostarczone przez Klienta:
  – niekompletne lub niewłaściwie przygotowane.
  – za jakiekolwiek rozbieżności kolorystyczne, jeżeli nie został wykonany wydruk próbny zaakceptowany przez Klienta. Wydruk próbny jest wydrukiem wykonanym przez .PRODUKCJA na życzenie klienta za dodatkową opłatą.
  – za błędy wynikające z błędnego działania sterowników, bądź oprogramowania  Klienta.
  – za ucięcie ważnych informacji – tekstów, loga itp – w przypadku braku spadów lub braku zalecanego odstępu ważnych informacji od linii cięcia.
  – za rozbieżności w tekstach jeżeli czcionki nie zostały przekształcone w krzywe lub zrastrowane.
 • Przy zleceniach powyżej 500 zł netto pobieramy zaliczkę w wysokości 50%.
 • Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tego samego projektu na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
 • .PRODUKCJA nie ponosi odpowiedzialności za działanie żadnej z firm logistycznych w przypadku opóźnienia w dostawie.
 • .PRODUKCJA zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zlecenia. W wypadku rezygnacji z naszej strony zaliczka zostaje zwrócona.

Nieznajomość regulaminu/warunków współpracy nie zwalnia z ich przestrzegania.